Fotografies actualitzades d’Empuries
Incorporem noves imatges actualitzades de part del material Fenici-Punic del Museu d’Arqueologia de catalunya amb seu al jaciment arqueologic d’Empuries a la vila de l’Escala, en breu actualitzarem les seves fixes.


Categories: Peces