La mòmia i sarcòfag de Jw-n-Hnswe
     
Detalls de la mòmia egípcia del Museu de Historia Natural de la vila nord catalana de Perpinyà. En aquest antic museu la podem veure exposada, junt amb el sarcòfag i dues cobertes. Va ser una donació, de l’any 1847,  per agraïment pel tracta rebut de Ibrahim Paixà fill adoptiu de Mohamed Ali, virrei d’Egipte. Ara podeu veure mes imatges petjant museu o sarcòfag.

Categories: GeneralPeces