Aquesta obra, exposada al Museu de montserrat i que es part del seu fons arqueologic i de la seva col.leccio de l’Orient Biblic, es catalogada amb el número 610.122, i denominada uixebti.

Ho creus aixi, ens pots ajudar ?, no sera pas una nina ?

Ajudans a completar l’infornació

EL QUE TENIM ES:   

Categories: Peces