Recipient tipus morter del MDM

Recipient tipus morter
Altre lliurament de 10 fotografies més del Museu de Montserrat. Ja en portem 268. Podeu veure-les, és tracta de recipients d’alabastre, en concret aquest correspont al número d’inventari 540.023.


veure col.lecció de Montserrat

Categories: Peces