Sócares com a un petit falcó

La representació d’un petit falcó en l’equip funerari a vegades amb la corona Shuty, la corona amb dues plomes, és Sòcares (Sokar, Sokaris o Socar).
Aquest protector dels morts que els porta als territoris de la Duat, en l’Imperi Mitjà es adorat com a Ptah-Sòcares-Osiris.
Als Museus Catalans en tenim varis exemplars:
Museu de Montserrat
Museu Arqueològic de Figuerola del Camp
Museu Episcopal de Vic
Museu Arqueologic Nacional de Catalunya-Seu Barcelona

Categories: General