La etiqueta de mòmia hieràtico-demòtica d’època romana del Museu de Montserrat

Una etiqueta de mòmia hieràtico-demòtica d’època romana en el Museu de Montserrat “A Demotic-Hieratic Mummy Label in the Museu de Montserrat,” in Mélanges offerts à Ola el-Aguizy, edited by Fayza Haikal, pp. 159-68. Bibliothèque d’Etude 164. Cairo: IFAO, 2015.Per François Gaudard. Aquest article tracta de la publicació (transliteració, traducció, comentari, discussió, Saber més…

Un nou amulet del déu Bes procedent d’Eivissa existent en una col·lecció particular

Un nou amulet del déu Bes procedent d’Eivissa existent en una col·lecció particular Velázquez F., López-Grande MJ., H. Fernández J., Mezquida Ana (2012) “Un nuevo amuleto del dios Bes procedente de Ibiza existente en una colección particular” , Associació d’Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, Fites, núm. 12. https://www.academia.edu/37599248/Un_nuevo_amuleto_del_dios_Bes_procedente_de_Ibiza_existente_en_una_colección_particular