• Primera aproximació estadística, als vestigis de l’Egipte antic, en els museus i col·leccions catalanes. (*)
  • Introducció i Objectiu

Introducció.-

Les restes materials, egípcies i egipticiants, allotjades als museus i a altres institucions catalanes, així com les dipositades en col·leccions privades, han estat motiu d’estudi de fa molt de temps.

Farem menció a la bibliografia i als autors en tot aquest treball, però es necessari  prendre esment a la tasca realitzada per els professors; Dr. Josep Padró i el finat Sr. Llorenç Baques, en aquest àmbit. Que han estat i son referència imprescindible d’aquesta recerca.   

Objectiu 

  • Recopilatori gràfic dels restes materials Egipcis i egipticiants antics als territoris de parla catalana. i el seu estudi.

Ens ha estat evident la dificultat de realitzar aquest treball, sense les premisses de la paciència i la constància, l’èxit d’aquest, sols és possible gracies al factor humà, el dels responsables i conservadors de les diferents entitats depositaries d’aquestes obres d’art.  Sovint els mitjans personals i físics son escassos, per atendre les demandes del mon acadèmic, les exigències d’uns espais expositius atractius als visitants i tenir unes instal·lacions funcionals, al mateix temps que un fons ben conservat i documentat. La dispersió en el territori i l’àmbit privat on predomina la desconfiança, son altres entrebancs.

(*)De les primeres 2.500 imatges recopilades. El treball continua. Es indubtable l’existència de molts mes objectes egipcis i egipticiants a col·leccions privades, en mans de particulars com a peça única i inclòs en fons d’alguns museus, en alguns casos no ens son facilitades les fotografies, per el fet de ser peces no documentades o que el seu estudi encara no ha estat publicat.

Àmbits

Geogràfic.- Temporal.- Procedencia.- Tipus.- Materials.-

Agraïments.-

Bibliografia.-

Categories: General