Amulets poc frequents a nostres museus – Hapi un geni funerari.

La figura antropomorfa amb cap de simi, correspondria a una de les interpretacions de Tot, encara que també té aquestes característiques: Hapi, el geni funerari, fill de Horo que amb cos humà se’l representava amb cap de cinocèfal.
L ‘imatge correspon a un amulet del Museu d’Eivissa i Formentera comparant-lo amb un dibuix d’en Josep Padró de la seva publicació: Divinidades Egipcias en Ibiza

Categories: GeneralPeces