Aquest amulet, fa la peça 400 de la col·lecció.
El Museu de Montserrat, ens ha fet arribar una nova serie d’imatges, hem arribat a les 400, aquesta quantitat denota importància d’aquesta exposició.

Categories: Peces