Amulet-penjoll que representa un nan Pateco panteo

Amulet-penjoll que representa un nan Pateco panteo. La peça apareix molt rodada i ha perdut completament el vidrat. Sembla que s’hi pot observar una figura antropomorfa esquemàtica o bust que ocupa una posició central i a un costat i a l’altre la representació de dues petites figures o personatges (possibles xiquets). Es conserva fragmentada a l’altura de la cintura i no té la part inferior. El dors o part posterior és pla i permet observar una part d’un motiu antropomorf amb el cap cordiforme i amb els braços lleugerament cap amunt. Una perforació travessa d’un costat a l’altre la base del cap, a manera d’orifici que devia permetre la suspensió del penjoll o amulet

Pasta silícia de gra fi, de color ocre-groc i matisos grisos i verdosos Alt. conservada 2,7 cm; ampl. 1,9 cm; gruix 1 cm ca. 350-250 aC Necròpolis de la Serreta, sepultura 10 (Alcoi, Cocentaina, Penàguila) Inv. 1092/87 Bibl. CORTELL i al., 1992, fig. 18,7 J.M. S. M.

El lloc de la troballa a LA SERRETA (Alcoi, Cocentaina, Penàguila) Pel que fa a altres elements d’aixovar abunden els d’adornament personal, com les fíbules anulars, sivelles, grans de collar i penjolls de pasta vítria. D’aquest material són els petits penjolls de tipus egipci que representen un nan pateco panteo.

Catàleg MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL CAMIL VISEDO MOLTÓ ALCOI ALCOI, 2000, 275 p. J. Emili Aura Tortosa – Josep M. Segura Martí (Coordinadors) Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi Camil Visedo Moltó. (VAL.:ISBN 84-89136-27-0)

Categories: General