Frament inscripció policromada
Es tracta de una de las dues uniques peces de procedencia de l’antic Egipte, de la col·lecció particular del nostre catala universal, Antoni Tàpies.
Restan exposades a la seva fundació del carrer Arago de Barcelona, en una part del museu on podem veuren d’altres objectes procedents dels seus viatges o obsequis que va rebre.
És un fragment de fresc policromat de argila estucada, de l’Imperi Antic (2300 aC.) mesura 15 x 33 x 3 cm .

Categories: MUSEUSPeces