Fragment de gerra de pedra del Museu d’Eivissa i Formentera

Fragment de gerra procedent del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, amb el numero de referencia: MAEF 5128, aquest atuell establer com de possible procedència egípcia es manufacturat amb marbre d’ònix, mesurant 63 x 15 mil·límetres. LÓPEZ-GRANDE, MJ. (2016). Stone Vessels of Egyptian Appearance from Ibiza. “Trabajos de Egiptología=Papers on Ancient Egypt.Puerto Saber més…

Primera aproximació estadística, als vestigis de l’Egipte antic, en els museus i col·leccions catalanes. (*) Àmbit de la manufactura i origen de les restes materials.

Primera aproximació estadística, als vestigis de l’Egipte antic, en els museus i col·leccions catalanes. (*) Àmbit de la manufactura i origen de les restes materials. Les restes materials, egípcies i egipticiants, de col·leccions i/o peces soltes en museus, fundacions, universitats, instituts, i les de caire privat. Portades des d’Egipte com Saber més…

Per Tomeu, Fa ,

Primera aproximació estadística, als vestigis de l’Egipte antic, en els museus i col·leccions catalanes. (*) Ámbit Geogràfic.

Primera aproximació estadística, als vestigis de l’Egipte antic, en els museus i col·leccions catalanes. (*) Àmbit Geogràfic. Les restes materials, egípcies i egipticiants, allotjades als museus i a altres institucions catalanes, així com les dipositades en col·leccions privades, han estat motiu d’estudi, essent l’àmbit geogràfic la vesant del mediterrani occidental, Saber més…