Maqueta del Temple d’Edfu, propietat del fons Museu de Montserrat

Còpies, rèpliques, reproduccions. Eines d’aprenentatge.
Disposar de maquetes o models a escala d’edificis, ha estat un recurs que recolzant el discurs didàctic permetia visualitzar aquest quan els viatges o els medis d’informació gràfics no eren l’abast de tothom.
A finals del segle XIX i primers del XX, el dibuix fou una de les eines mes freqüents de coneixement, en les adjuntes imatges podem veure dibuixos realitzats per en David Roberts cap els anys 1838-39, així com el reflectit a la “Description de l’Egypte” realitzat per els científics artistes, tècnics i gravadors, acompanyants de Napoleó en la seva campanya a Egipte del anys 1800.

Categories: General