El nan Patec Panteó de Jumella a l’Altiplà

Depositat al Museu Municipal «Jerónimo Molina» de Jumella, a la comarca de l’Altiplà, hem trobat aquesta figureta de pasta vidrada d’un Patec Panteó, descoberta a la tomba numero 150 del jaciment de la necròpoli del “poblado” a Coimbra del Barranco Ancho.
Emmotllada en pasta i vidrada, mesura 26 mm. Du un forat de secció circular. Es catalogada amb la referencia COI-T150-7511 a la publicació:

Pavía Page, M. (2015). Amuletos de tipo egipcio presentes en la región de Murcia. “I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Arqueología de la Región de Murcia ‘De la Arqueología Prehistórica a la Arqueología Industrial’”, Fernández Díaz, A. (ed.), Murcia, Universidad de Murcia.

Els Patecs Panteos, es confonen en ocasions amb Bes. Estaven associats a altres divinitats com Isis i Neftis, per potenciar el seu poder profilàctic.
Classificació segons Petri com amulet Sekhar: Déus o teofòrics.

Categories: General