Els Amulets de Bastis als museus catalans
Mosaic d’imatges de bastis dels Museus:
Museu d’Eivissa i Formentera
Museu de Montserrat
Museu Victor Balaguer
Museu Episcopal de Vic
Museu Nacional d’Arqueologia de Barcelona
Deessa – gata, anomenada Bastis en Grec, originària de Bubastis al delta del Nil. Simbolitzava la dolçor i la mansuetud, fins i tot l’amor, però podia fàcilment transformar en odi i ferocitat i va esdevenir en Sacmis, la Deessa – lleó. (Padró J. En Divinitats Egípcies a Eivissa (Universitat Barcelona))
Cal significar la varietat de representacions en forma d’amulet de la deessa gata, n’hi ha a capella, en columna, amb cries, sedent, etc. En les dinasties XXII i següents és molt freqüent en collarets.
W.M. Flinders Petrie el classifica com amulet de deïtat animal, com amulet amb figura de déus, relacionats amb el culte a aquest i als seus funcions, evoca el poder de la deïtat representada, teóforic, número 224
Clicant a +info podeu veure les darreres incorporacions del Museu d’Eivissa.

Categories: Peces