Els darrers escarabeus del Museu Eivissenc. MAEF
El Museu d’Eivissa, ens ha fet arribar les imatges dels darrers escarabeus que ens mancaven en nostre recopilatori.
Han estat importants per poder fer aquesta recerca a més del propi Museu d’Arqueologia d’Eivissa i Formentera, entre d’altres, les publicacions de referencia:

  •  Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Escarabeos del Museo Arqueologico de Ibiza. Treball MAI, 1982.
  • Baqués Estapé Llorenç. Escarabeos egipcios de Ibiza. Ampurias 36-37 1974-1975, pag.87-146
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.