Els Escarabeus falsos del Museu “Societat Arqueològica Lul·liana” de Palma.
Entre la col·lecció Mulet que guarda la Societat arqueològica Lul·liana hi ha quatre escarabeus de pasta que es consideran, mentre no es demostri el contrari, falsificacions. Són de factura molt basta, amb trets anatòmics maldestrament aconseguits. Les empremtes de les cares inferiors representen signes sense sentit, que com és lògic, no tenen paral·lels entre en corpus conegut d’escarabeus.

La Societat Arqueològica Lul·liana és una entitat fundada el desembre de 1880 a Palma per un grup d’erudits, entre els que s’hi trobava Bartomeu Ferrà i Perelló, que comptaren amb el patrocini del bisbe Mateu Jaume, que autoritzà la seva constitució i la creació d’un museu.