Els escarabeus-Segell del Museu Arqueològic Enrique Escudero a Cartagena

Escarabeu-Segell de pedra negra, datat al segle IV aC., mesura 14 x 10 x 7 mm., trobat fora de context a la Necròpolis Ibèrica de Los Nietos. Les línies incises que componen el cos de l’escarabat són pràcticament imperceptibles. El cap està diferenciat del cos per una línia horitzontal. El protòraxs i els èlitres també apareixen marcats. En aquest cas, les potes de l’insecte no estan representades i es pot observar una plataforma llisa.

Escarabeu-Segell de pedra silícia groguenca, datat als segles V-IV aC., mesura 12 x 8 x 5 mm., trobat fora de context a la Necròpolis Ibèrica de Los Nietos. L’escarabeu representa de forma esquemàtica, simplement esbossat mitjançant incisions, les parts anatòmiques del coleòpter anomenat scarabaeus sacer, amb el protòrax marcat i sense trobar èlitres. Presenta tres parells de potes ben diferenciades.

Aquest tipus de peces, van poder tenir una doble funcionalitat; com a segell d’impressió i com a amulet protector, tal com s’ha documentat tant a Egipte com al mont fenici. Les representacions que duen són molt comunes com a tipus decoratiu en els escarabeus del període, encara que la majoria dels exemples d’aquest tipus no són d’origen egipci, sinó que són fruit de tallers fenicis, en un primer moment i púnics més tard; no obstant també s’han documentat nombrosos exemples, la iconografia dels quals és d’origen etrusc o hel·lènic

Bibliografia:

Pavia Page, M (2017). Amulets de tipus egipci a la Cultura Ibèrica de la Regió de Múrcia.

Categories: General