Els Uixebti del Museu d’ Historia de Perpinyà.

Després de una laboriosa intervenció de conservació-restauració per par de l’equip de conservació del museu, aquests Uixebtis han pogut ser exposats a las vitrines d’aquesta institució nord catalana, essent una gran novetat museogràfica dins de les col·leccions egípcies de la mediterrània occidental.

Donació  realitzada per en Paul Baudile Jean-Louis Companyó (1817-1901) fill del prestigiós  naturalista de igual nom. Companyó fill va ser metge militar i metge principal de la naviliera del canal de Suez i conservador del museu de Perpinyà. En les seves estances a Egipte, especialment a Ismaïlia forja la col·lecció que procedent de Saqqara i de Gebel Maryam fa amb passió, fent-ne donació en 1866.

Els Uixebtis han estat manufacturats en fusta bituminosa, terra cuita pintada o pasta vidrada

Wierzbinriski Thomas. 2023. EGYPTE La Passion des Mondes. Catàleg de l’exposició 13/5 a 31/12 2023. Muséum d’Histoire naturelle . Perpignan. ISBN 2-910106-15-2

Categories: General