La Traducció dels textos de les Piràmides de l’antic Egipte al català

Fruit d’un dels projectes de la URE, Unitat de recerca Egiptològica, de l’Institut del Pròxim Orient Antic. Universitat de Barcelona.
Aquesta primera traducció i publicació al català dels Textos de les Piràmides, feta a partir de l’original en escriptura jeroglífica, representa la culminació d’un dels projectes més ambiciosos endegat per aquesta unitat de recerca egiptològica.. Més…….

Categories: General