Imatges mes bones de la col·lecció de Figuerola
A poc a poc, anire pujant les que vagi rebent. Derivat de la Formula Shd Wsi, Xuabti o Uixebti (el que respon), estatueta funerària amb l’ imatge momiforme del difunt, que devia respondre per ell als Camps Elisis o Lalu i substituir-lo en els treballs agrícoles, es suposa que deurien de haver un per cada dia de l’any.
Uixebti epigràfic (podem intuir restes de policromia en mes d’una columna frontal, i a la part posterior) en aquest cas solia portar par del text del capítol VI del llibre dels morts.
del descriure el nom, títol del difunt i una pregaria a Osiris, justificant la seva bondat
Figura momiforme difícil de datar sense un context de troballa, podem asseverar que es de la Dinastia XII. Sense definició dels membres, sols les mans s’aprecien adopta la posició denominada Osiriaca, no disposa de la barba reial. Pedra calcaria pintada

Categories: Peces