Incorporem més amulets “Patec Panteó” procedents del Museu d’Eivissa.
El Museu Arqueologic d’Eivissa i Formenterals ens ha fet arribar noves imatges, arribant a les 200 les que ja tenim. dins de les darreres podem veure Patecs Panteos, que es confonen en ocasions amb Bes. Estaven associats a altres divinitats com Isis i Neftis, per potenciar el seu poder profilàctic.
Nans deformes, com embrions humans, fills de Ptah. Deïtats menors protectores dels artesans, orfebres, escultors, metal·lúrgics i navegants, per exemple.
Podríem considerar els equivalents egipcis dels Cabiros fenicis i grecs. Aquests en realitat eren déus protectors d’origen frigi (són almenys 2), fills de Hefaistos i Cabira.
Eren representats amb els instruments propis dels ferrers.

Categories: Peces