Ja tenim tots els amulets d’ulls del Museu de Montserrat
Segons la classificació de F.Petri, aquest tipus d’amulets seria dels anomenats: dels similars, que són per influir parts similars, o funcions, o altres esdeveniments, per l’usuari: Amulets Similars, o Homopoeic.
Els aquí representats que corresponen a la col·lecció del Museu de Montserrat son els anomenats ull de Re representen l’ull dret del deu Re, considerant-ne també una representació del Sol.
Sols el que hi ha a la dreta , a baix , de l’ imatge, representaria L’ull d’Horus, que representa l’ull esquerra del deu Horus, sent al mateix temps i segons les èpoques una representació de la Lluna (associant les fases amb la restauració de l’ull desprès d’haver estat arrancat en la lluita amb Set) o també representava a Tot.

Categories: Peces