Una etiqueta de mòmia hieràtico-demòtica d’època romana en el Museu de Montserrat

“A Demotic-Hieratic Mummy Label in the Museu de Montserrat,” in Mélanges offerts à Ola el-Aguizy, edited by Fayza Haikal, pp. 159-68. Bibliothèque d’Etude 164. Cairo: IFAO, 2015.Per François Gaudard.

Aquest article tracta de la publicació (transliteració, traducció, comentari, discussió, facsímil i fotografia) de T. Montserrat SM6, que és una etiqueta de mòmia hierático-demòtica d’època romana, l’interès de la qual rau tant en les peculiaritats paleogràfiques com ortogràfiques de la seva inscripció bilingüe.

https://www.academia.edu/16367375/_A_Demotic_Hieratic_Mummy_Label_in_the_Museu_de_Montserrat_in_Mélanges_offerts_à_Ola_el_Aguizy_edited_by_Fayza_Haikal_pp_159_68_Bibliothèque_d_Etude_164_Cairo_IFAO_2015?email_work_card=title

Categories: General