La figureta votiva d’Imhotep a Menorca

L’any 1974 els arqueòlegs varen fer la troballa d’una magnifica figura en bronze del Visir i gran sacerdot de Ptha, arquitecte, astrònom i metge, Imhotep.
Aquest home sabí va viure a Egipte durant la tercera dinastia.
La figura d’Imhotep deïficat va ser descoberta al poblat Talaiòtic de la Taula den Gaumes (Torre d’en Galmés), vora d’Alaior, a prop de la ciutat de Maó, a l’illa Gimnèsica petita; Menorca.
Duu a la falda una inscripció que posa: Imhotep, Fill de Ptha, nascut de Khereduankh