La Mòmia falsa de Banyoles

El 1984, un equip formats per els Srs. Padró i Xarrié, acompanyats del Sr. Oriol Clavell, cap del laboratori fotogràfic del Museu Arqueològic de Barcelona, varen realitzar una sèrie de radiografies que varen permetre determinar que l’unio dels ossos mitjançant filferros, demostrava la falsificació de l’obra, que fora retirada de l’exposició poc temps desprès.

Hem de reconèixer però, l’indubtable funció pedagògica realitzada durant quasi 7 dècades. mes

Categories: MUSEUS