El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera
Disposa de 327 peces egipcies o egipticians, per l’acord que hem arribat, en els propers mesos ens trametra les imatges, de les que podem considerar de contrastada procedencia egipcia unes vint, pero totes les altres per la seva inductable influencia son d’un valor i qualitat especial, aqui podeu veuren un tast.
Esfinx d’Ivori de VI aC. número inventari 4172


Categories: MUSEUS