Regirant per els museus catalans, en la recerca de objectes/documents de procedència egípcia o de manufactura egipticiant, trobem ben determinat, que la major part del que ha estat motiu de comerç o intercanvi, ha arribat a nostres terres d’antic mitjançant els navegants fenicis i grecs, i ho ha estat des d’Eivissa i Nàucratis.

Nàucratis – Nokradj

Podem arribar a fer un ferm paral·lelisme, entre la nostra Empúries creada per el Foceus al costat dels assentaments ibers dels Indigets, de l’encara no trobada Indika i aquesta Nàucratis, (en grec Ναύκρατις, Naúkratis), també una emporion (comerç) i també aixecada al costat d’una antiga població indígena; en aquest cas l’egípcia Nokradj.

Lleguir més

Categories: General