“Nous amulets d’argent amb iconografía egípcia i representant l’ull trobats a l’illa d’Eivissa”
“No cal insistir en la profunda interacció cultural entre Egipte i el món fenici i, per això, en la forta penetració, i àdhuc en el transvasament de concepcions religioses, que varen tenir els mites egipcis en les creences màgiques i religioses feniciopúniques singularment, però no en exclusiva, a l’àmbit funerari.”

Paraules del professor Padró, que podem llegir l’article:

COSTA, B y FERNANDEZ, J.H. “Nous amulets d’argent amb iconografía egípcia i representant l’ull trobats a l’illa d’Eivissa”. Nova Studia Aegyptiaca IX. Ex aegypto lux et sapientia. Homenatge al professor Josep Padró i Parcerisa. 2015, pp.193-202

I que ens introdueixen en la descoberta de tres nous amulets d’argent amb iconografia egípcia, representant l’ull Udjat o Jht, segons com els interpretem.

Categories: Peces