• Primera aproximació estadística, als vestigis de l’Egipte antic, en els museus i col·leccions catalanes. (*)
  • Àmbit de la manufactura i origen de les restes materials.
  • Les restes materials, egípcies i egipticiants, de col·leccions i/o peces soltes en museus, fundacions, universitats, instituts, i les de caire privat. Portades des d’Egipte com a tals, aixi com les trobades a jaciments arqueològics dins del àmbit territorial del treball, requereixen ser delimitadas en el seu numero, en objectes i restes materials de fabrica egípcia o en restes materials egipticiants, (majoritariament d’imitació procedents del comerç i d’intercanvi, com elements de prestigi o amb finalitat religiós/funerari). Un cert numero els deurem clasificar com de fabrica incerta.
Percentatge per origen de la manufacturació

Quantitats inventariades:

  • 1.899 Restes materials manufacturats dins d’Egipte
  • 579 Restes materials manufacturats fora d’Egipte
  • 22 Restes d’origen incert.

  (*)De les primeres 2.500 imatges recopilades. El treball continua. Es indubtable l’existència de molts mes objectes egipcis i egipticiants a col·leccions privades, en mans de particulars com a peça única i inclòs en fons d’alguns museus, en alguns casos no ens son facilitades les fotografies, per el fet de ser peces no documentades o que el seu estudi encara no ha estat publicat.

Categories: General