• Primera aproximació estadística, als vestigis de l’Egipte antic, en els museus i col·leccions catalanes. (*)
  • Àmbit Geogràfic.
  • Les restes materials, egípcies i egipticiants, allotjades als museus i a altres institucions catalanes, així com les dipositades en col·leccions privades, han estat motiu d’estudi, essent l’àmbit geogràfic la vesant del mediterrani occidental, comprés des de el sud de França fins a la demarcació d’Alacant, incloses les illes Balears, Alguer i el principat d’Andorra, o sigui els territoris de parla catalana, els Països catalans.
Territori objecte de l’estudi

  (*)De les primeres 2.500 imatges recopilades. El treball continua. Es indubtable l’existència de molts mes objectes egipcis i egipticiants a col·leccions privades, en mans de particulars com a peça única i inclòs en fons d’alguns museus, en alguns casos no ens son facilitades les fotografies, per el fet de ser peces no documentades o que el seu estudi encara no ha estat publicat.

Categories: General