Fem quelcom mes, envieu a aquests correus electrònics, el text de queixa que us adjunto.

 wh-info@unesco.org; mab@unesco.org; iccrom@iccrom.org; secretariat@icomos.org; nwhf@nwhf.no; info@welterbestiftung.de; secretariat@ovpm.org; info@unep-wcmc.org

Si us plau, des de l’horror i la desesperació més absoluta que produeix el que està passant amb els béns arqueològics, tant peces en museus com espoli dels llocs històrics que està passant a Egipte, tots els que estimem aquesta antiga cultura DEMANEM QUE L'(ONU o UNESCO segons el cas) intervingui, QUE SALVI EL PATRIMONI DE TOTA LA HUMANITAT
SI US PLAU NO DEIXINT que és destrueixi la CULTURA, ja no sabem a qui recórrer per intentar frenar aquesta barbàrie.
Donin a conèixer al món el que està passant a Egipte amb el patrimoni de la humanitat (a Luxor, a Saqqara, al Caire i en tants altres jaciments) víctima d’espoliació i fanatisme religiós. Ni tan sols la web de la UNESCO reflecteix el que està passant. Facin alguna cosa si us plau!

Please, from the horror and the most absolute desperation that produces what is happening with archaeological goods, including parts in museums such as looting of historic sites is happening in Egypt, all who love this ancient culture ASK THE (UN or as the case UNESCO) INTERVENE, YOU SAVE THE HERITAGE OF HUMANITY
PLEASE DO NOT LET destroy the culture, we no longer know who to turn to try to stop this barbarity.
Known to the world what is happening in Egypt with the heritage of humanity (in Luxor, Saqqara, Cairo and many other sites) victim of robbery and religious fanaticism. Not even the UNESCO website reflects what is happening. Do something please!

Categories: General