Tesi doctoral de Lluís Turell: els teixits coptes del MDM

El professor Lluís Turell, membre del consell assessor del Museu de Montserrat en l’àmbit d’arqueologia, va defensar el passat 27 de juliol a la Universitat de Barcelona la seva tesi doctoral, titulada El coleccionismo de tejidos coptos en Cataluña: la colección Soler Vilabella del Museo de Montserrat. Era un dia molt especial per a ell, com ho és per a qual- sevol investigador que culmina un treball d’anys d’aquesta magnitud, però també per al Museu, atès que aquest estudi posa el focus sobre la magnfica col·lecció de teixits coptes del MDM. Amb la publicació d’aquesta tesi, veurem considerablement ampliada la informació que vam poder oferir l’any 2014 en l’exposició dels teixits que vam organitzar al MDM, i que va comissariar el mateix Turell.

La defensa de la tesi va tenir lloc a la Facultat d’Història, al carrer Montalegre. Presidia el tribunal el Dr. Josep Maria Gurt, catedràtic d’Arqueologia Cristiana i Antiguitat Tardana de la UB, acompanyat per la Dra. Sabine Schrenk, professora d’Arqueologia Cristiana de la Universitat de Bonn, que exercia com a vocal, mentre que la secretaria l’ocupava la Dra. Ana Cabrera, investigadora del Marie S.-Curie al Victoria and Albert Museum de Londres.

Lluís Turell va presentar un treball molt documentat i rigorós. Malgrat que els membres del jurat li van demanar esmenar alguns detalls, la seva recerca va obtenir un “cum laude” que ens omple de joia. Ara només ens cal esperar la materialització de la tesi en una publicació per al gaudi de la comunitat cientifica i del públic en general, que ha de ser un referent dels estudis actuals sobre teixits coptes. Enhorabona al nou doctor i a la seva directora de tesi, la Dra. Gisela Ripoll.

Extracte de la publicació: El Propileu, núm. 21, desembre 2017. MDM