Tres noves incorporacions del Museu de la Vila Joiosa.
Gracies a la publicacio en Lucentum d’un article d’en A. vaquero, hem pogut afagir al nostre recopilatori, 3 noves referencies que te el Museu Municipal de la Vila Joiosa.
Es tracta de un amulet rectangular amb l’ull udjat i Hathor en forma de vaca al dors, d’una figureta/amulet d’una esfinx antropomorfica i d’un amulet amb la forma del deu Anubis hieratic.
Bibliografia:
Aranzazu Vaquero G. Los Amuletos de la Tumba nº5 de la Necropolis Orientalizante de les Casetes. Vilajoiosa. Lucentum XXXi. 2012, pag. 91-141.

Categories: Peces