(c) Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 2022

Troballa d’un escarabeu de pasta de vidre, atribuïble als tallers de Naucratis i datat a l’època de Psamètic II, cap al segon quart del segle VI aC. A l’anvers o dors, presenta el protòrax i els èlitres separats per una única línia marcada profundament, encara que el desgast de la superfície aparentment l’ha rebaixat. Al revers s’hi veu un quadrúpede amb banyes o potser unes llargues orelles, orientat cap a la dreta, amb el disc solar al damunt del cos. Davant el cap s’hi veu una línia curta i ampla que potser podria interpretar-se com una ploma. L’escarabeu està perforat longitudinalment.

Amb paral·lels pràcticament idèntics a la necròpolis de Can Canyís i Mas de Mussols.

Casas, J., S. Victòria. «Una Fossa Del Segle VI AC a Mas Gusó (Bellcaire d’Empordà)». Annals De l’Institut d’Estudis Gironins, Vol. 62, febrero de 2022, p. 9-30,

Categories: General