Un Papir de Babuit conservat a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic.

Publicat l’inventari papirològic de Catalunya ja tenim el primer fruit de l’acord i conveni de col·laboració, signat a Vic, per la revista Auriga, per a que els seus investigadors experts amb papirologia, catalogint els papirs grecs i coptes de la col·lecció P. MSG-ABEV, dipositada l’arxiu i biblioteca episcopal de Vic.
Es tracta del treball realitzat per en Xavier M. Vicens de la Facultat de Teologia de Catalunya, que ha permes transliterar i traduir una Ordre de lliurament de farratge, d’un papir del segle VIII, procedent del monestir d’Apa Apol·lo a Bauit (nomós Hermopolita).

Categories: GeneralPeces