La Col·lecció Egípcia del Museu de Montserrat

Cal recordar que tenim aquesta publicació al nostre abast, es lectura de referencia i tal com el Pare Abat de Montserrat diu a la seva presentació:

L’estudi i la publicació d’un llibre que conté un patrimoni museístic és sempre un treball lloable i benvingut.

Però quan es tracta, con escriu el president de la Societat Catalana d’Egiptologia, el Catedràtic emèrit d’Història Antiga de la Universitat de Barcelona, Doctor Josep padró:

..de la més nombrosa i important col·lecció d’antiguitats egípcies de Catalunya.

A les hores estem davant de una edició única, cal no desaprofitar-la.

Categories: General