Més de 3.000 anys d’història en 4.500 metres quadrats
La Vila inaugura el nou edifici Museu, “Museu de la Vila”, on totes les parts de la història local i patrimoni s’exposaran en el futur.
La propietat, el més accessible a Europa, ha estat finançat amb el règim de confiança el 2009 amb una inversió de 4,5 milions d’euros.
Des dels temps fenicis fins a Alfonso XIII nomenada ciutat de La Vila. Més de 3.000 anys d’història que pot ser vist en només un lloc: el nou Museu “Museu de Vila”.
L’edifici acaba d’obrir les seves portes al carrer Colón, a l’antiga escola Doctor Esquerdo, i en ell es pot visitar 4.500 metres quadrats, ple de patrimoni local i la història del municipi.

‘Vila Museu’ pretén ser un reflex dels 3.000 anys d’història de la capital de la Marina Baixa. Caminar seves sales es transferiran al visitant de la presència dels fenicis de la ciutat Ibèrica d’Allon o Allonis, com diuen els antics grecs que va esmentar com pròpia Colònia, fins a Allon, una de la romana ciutats de la regió. Però també dins de les seves quatre parets es pot gaudir les restes de la masia de les Torres, a la Vila Nova de La Vila Joiosa, “poble feliç”, fundat el 1300 com una fortalesa o records de 1911 quan Alfonso XIII li va concedir el títol de ciutat islàmica.
Les instal·lacions inclouen 4.500 metres quadrats, dels quals 1.500 estan exposició, més de 250 tallers oberts al públic i uns 1.000 més de magatzems i laboratoris. També són més visibles a Europa. L’edifici ha estat dissenyat tenint en compte els criteris de disseny per a tothom, que significa que, encara que busca l’accessibilitat, fuig crear elements específics per a persones amb discapacitat visual o motor si no són vàlids per a la resta.

Vilamuseu és la nova identitat corporativa de la Secció Municipal d’Arqueologia, Etnografia i Museus de la Vila Joiosa

Categories: MUSEUS