Museu de Cultures del Món, excels.

El Museu de Cultures del Món neix amb la voluntat d’obrir vies de col·laboració amb altres col·leccions d’art de cultures d’arreu del món, públiques o privades, per afavorir-ne el coneixement per part del públic visitant i completar i enriquir el discurs vertebrador de la visita al propi museu. En aquest sentit, presenta en les seves sales peces rellevants de diverses col·leccions privades, com és del cas de la col·lecció de l’Hotel Claris de Barcelona-Museu Egipci de Barcelona i la col·lecció arqueològica Duran Vall-llosera.

Categories: MUSEUS