Museu del Disseny de Barcelona, quelcom egipci
Inauguració del nou Museu a Barcelona, amb una mostra de teixits Coptes, dins de la exposició anomenada : “Extraordinàries !”

Estrenat aquest passat 14 de desembre d’enguany, i allotjat l’edifici Disseny Hub Barcelona de la plaça de les Glories Catalanes de la capital de Catalunya. Es el conglomerat de diverses col·leccions d’antic de la ciutat.

El nou Museu del Disseny de Barcelona, és el museu de les arts de l’objecte i del disseny, producte de la integració de les col·leccions dels Museus de les Arts Decoratives, el Museu de la Ceràmica, el Museu Tèxtil i de la Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques de la ciutat.

El museu conserva un fons de més de 70.000 objectes, abraçant des del segle IV aC fins l’actualitat. El fons (que és el més antic) de teixits coptes, es format per fragments de vestits, aixovars i dues túniques (segles III-XI) procedents de diferents excavacions a Egipte (1888-1920).

Categories: MUSEUS