MUSEU ARQUEO. GIRONA

Museu d’Arqueologia de Catalunya -Girona
.

Plaça de Santa Llúcia
17007 Girona
Tel. 972202632 - 972204637
macgirona.cultura@gencat.net
www.mac.cat/Girona
localitzador mapa virtual41º59’20.59″N  2º49’35.63″E

L’ENTITAT AUTÒNOMA MUSEUS D’ARQUEOLOGIA

Té per objecte la gestió del Muse d’Arqueologia de Catalunya i del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona pretén impulsar i coordinar al màxim nivell les iniciatives vinculades amb la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni arqueològic del nostre país.
El museu d’Arqueologia de Catalunya actualment, el formen els museus arqueològics de Barcelona i Girona, la ciutat grecoromana d’Empúries, el conjunt històric d’Olèrdola, el jaciment ibèric d’Ullastret, i també el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC).
La seu de Girona està ubicada a l’antic monestir de  Sant Pere de Galligants.

aqui trobareu la col.lecció
historia
La seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya té el seu origen en el Museu Provincial d’Antiguitats i Belles Arts, fundat el 1846 per la Comissió Provincial de Monuments, i és per tant, un dels més antics de Catalunya.
Entre el 1846 i el 1857 el museu va tenir diverses ubicacions, fins que el 1857 es va instal·lar al monestir de Sant Pere de Galligants, lloc en el que ha romàs fins ara i que li ha donat el nom amb el que és conegut tradicionalment.
Els primers materials arqueològics que hi varen ingressar eren procedents en bona part d’Empúries, d’excavacions fetes per la Comissió de Monuments el 1846. També s’hi varen dipositar làpides i escultures romanes, de Gerunda, trobades a les obres que es realitzaven a les hores a la ciutat, que s’anava recuperant dels danys ocasionats per la Gerra de la Independencia. Altres col·leccions ingressades en bona part durant la segona meitat del s.XIX varen ésser els conjunts d’epigrafia medieval de la pròpia ciutat de Girona
Des dels anys trenta, i en funció de la seva consideració de “provincial” el museu ha anat aplegant els materials arqueològics trobats a les excavacions de diversos jaciments de les comarques de Girona, des d’època prehistòrica fins a l’edat mitjana
bibliografia
Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne, Barcelona 2001
Padró Josep, Un escarabeo de ámbar procedente de las excavaciones de Rodhe (Roses), Ampurias 33-34, 1971-1972 pag.293-295
Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978.
Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
Botet i Sisó, Joaquin. Discursos leidos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 27 Diciembre 1908. Establecimiento Tipografico de Dolores Torres.Gerona 1908
altres referencies

El museu ocupa el claustre i l’església romànics, i un sobreclaustre construït a la segona meitat del s. XIX per a aquesta funció. Des de 1992 forma part del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Per a més informació:
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona- Serveis Centrals
Pedret, 95
17007 Girona
Tel. (972) 20 46 37
Fax. (972) 21 04 54
macgirona.cultura@gencat.net

noticies
agraïments i credits

Comments are closed.