Baqués i Estapé, Llorenç

(1935 Castellar del Vallès – 1980 Sabadell)

El professor Llorenç Baqués i Estapé, va cursar estudis d’enginyeria química i exercir la seva activitat professional dins l’industria del plàstic. Va impartí la docència en temes de la seva especialitat a l’Escola Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona.

Persona de gran bondat y afabilitat, les seves activitats culturals i socials, abraçaren varis àmbits, como l’astronomia, el teatre o el cine, però fou l’egiptologia  la vesant de la que volem parlar aquí.

La formació com egiptòleg, fou autodidacta, però els estudis i la seva incansable capacitat de treball, les recerques egiptològiques, a les que dedica les seves hores lliures, amb gran afició i voluntat, son el que el converteixen en un autèntic professional de solvència ben reconeguda fora de nostres fronteres.

Decisius per a consolidar la seva vocació foren els seus viatges a Londres en 1961, on contacta per primer cop amb el British Museum, en 1967 a Paris i Londres, on visita l’ exposició de Tutankhammon en el Petit Palais i el primer viatge a Egipte, en desembre de 1971 i gener de 1972.

Des de bon començament el professor Baqués s’integra com col·laborador – investigador en l’Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona, proporcionant-li, aquest, l’aval necessari per a les seves tasques egiptológiques, que es concretaren en dos aspectes: la divulgació i la investigació.

D’agradable i fàcil paraula, el professor Baqués desenvolupa una immensa tasca en la divulgació incansable de les meravelles de l’antiga civilització egípcia i de les conquistes de la ciència egiptológica. Nombrosíssimes conferencies y visites comentades a exposicions i museus amb col·leccions egípcies avalen la seva activitat.

Les recerques científiques del professor Baqués, el van dur, l’estudi dels objectes egipcis conservats en diferents museus catalans. A demes de les corresponents publicacions, els seus arxius ens han deixat una amplia documentació fotogràfica.

Fruit dels sovints viatges a Anglaterra, fora l’amistat amb el professor John Boardman, de Òxford, que li cedí els fitxers inèdits de la desapareguda Miriam Astruc, referents a els escarabeos egipcis d’Eivissa.

La consagració a nivell internacional, fou la seva participació, el professor Baqués presentarà una comunicació sobre els escarabeos Ebusitans, en el primer congrés internacional d’egiptologia, celebrat a El Caire, en octubre de 1976.

Amb la seva mort prematura, no han pogut sortir a la llum, els treballs d’investigació sobre els viatgers espanyols a Egipte, en que estava treballant.

El professor Baqués, era soci de L’Associació Espanyola de Orientalistes, membre de la Fondation Égyptologique Reine Elisabeth, de Bruselas, i membre de L’Association Internacionale des Égyptologues. Fou nomenat, representant espanyol en el comitè organitzador del Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum, amb seu a Hildesheim.

Bibliografia del professor Llorenç Baqués i Estapé

 • Recensió sobre The Art and Architecture of  Ancient Egyp. (Hardmondsworth 1958), de W. Stevenson Smith. Publicat a Ampurias XXV, 1963. Pág.278-279.
 • Recensió sobre Manual d’Archéologie égyptienne: bas-reliefs et peintures, scènes de la vie quotidienne, t.IV, vol.I (Paris 1964), de J. Vandier. Publicat a Ampurias XXVI-XXVII, 1964-1965. Pàg. 380-381.
 • Recensió sobre Sings and Londres upon Pharaoh (A History of American Egyptology) (Chicago 1964), de A. Wilson. Publicat a Ampurias XXVI-XXVII, 1964-1965. Pàg. 382-383.
 • Recensió sobre Tutankhamen (Vida y muerte de un faraón) (Barcelona 1963), de Christiane Desrches-Noblecourt. Publicat en Ampurias XXVI – XXVII, 1964-1965. Pàg. 383-384.
 • Recensió sobre Prehistòria e Historia del Próximo Oriente (Barcelona 1965) de Eduardo Ripio Perelló. Publicat en Ampurias XXVIII, 1966. Pàg. 332-333.
 • Recensió sobre Egipt to the Old Kingdom (Londres 1965), de Cyril Aldred. Publicat en Ampurias XXVIII, 1966. Pàg. 333-334.
 • Escarabeos egipcios (Catalogo del Museo del Oriente Bíblico de Montserrat, II). Publicat en Ampurias 31-32, 1969-1970. Pàg. 259-307.
 • Edipo y el faraó Akhenaton. Publicat en Información Arqueológica, 4-5, 1971. Pàg. 124-125.
 • Las piezas egípcies del Museo Episcopal de Vich. Publicat en Información Arqueológica, 6, 1971. Pàg. 175-176.
 • Catálogo inventario de las piezas egípcias del Museo Episcopal de Vic. Publicat en Ampurias 33-34, 1971-1972. Pàg. 209-250. (Monografías del Instituto de Prehistòria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona, XXXVII.
 • Jean François Champollion, fundador de la Egiptología. Publicat en Información Arqueológica, 8-9, 1972. Pàg. 33-36.
 • Galería de personajes en las piezas egípcies de los museos catalanes y museo balear:
 1. Museo Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova y la Geltrú. Publicat en Información Arqueológica, 10, 1973. Pàg. 76-80.
 2. Museo del Oriente Bíblico de Montserrat. Publicat en Información Arqueológica, 11, 1973. Pàg. 101-110.
 3. Museo Episcopal de Vich, y
 4. Museo Arqueológico de Barcelona. Publicados en Información Arqueológica, 12, 1973. Pàg. 135-144.
 5. Museo Bíblico del Seminario Diocesano de Palma de Mallorca. Publicat en Información Arqueológica, 13, 1974. Pàg. 11-15.
 • Galería de personajes en las piezas egípcies de los museos catalanes y museo balear. Resumen publicat en Información Arqueológica, 14, 1974. Pàg. 31-37.
 • Amb E.Porta Ferrés, Las momias egípcies de los museos de Cataluña y Baleares. Estudios de laboratorio sobre los restos egipcios en museos de Cataluña y Baleares, publicat en Información Arqueológica, 13, 1974. Pàg. 21.
 • Escarabeos egipcios de Ibiza. Publicat en Ampurias 36-37, 1974-1975. Pàg. 87-146. Monografías del Instituto de Prehistòria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona, XLVII, Barcelona 1974-1975.
 • Recensió sobre Eivissa Cartaginesa (Barcelona 1975), de Miquel Tarradell y Matilde Font. Publicat en Información Arqueológica, 19, 1976. Pàg. 33-34.
 • The foundation of the punic Ibiza from the Egyptian scarabs found there, en First Internacional Congress of Egyptology, Cairo, 1976. Abstracts of Papers (Munic 1976). Pàg. 154-155.
 • Escarabeos egipcios y sellos del Museo Bíblico del Seminario Diocesano de Palma (Mallorca). Publicat en Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XII, 1976. Pàg. 133-148.
 • Exposición de Arte Faraónico. Crónica de la Exposición, abril-mayo de 1976. Publicat en Información Arqueológica, 22, 1976. Pàg. 85-87.
 • Las colecciones de antigüedades egípcias en los Museos de Cataluña y Baleares. Publicat en Información Arqueológica 22, 1976. Pàg. 102-103.
 • Amb J.R. Ogdon, Un ataúd en el Museo del Oriente Bíblico de Montserrat-España. Publicat en Aegyptus Antiquus, 2, (Buenos Aires 1977). Pàg. 1-31.
 • Sobre un fragmento de vaso cerámico con inscripción hierática. Publicat en Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XIII, 1977. Pàg. 259-264.
 • Amb J.R. Ogdon, Escarabeos egipcios con inscripción en las colecciones argentinas. Publicat en Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XIV, 1978. Pàg. 97-109.
 • Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum. Publicat en Información Arqueológica, 27-28, 1978. Pàg. 106-107.
 • L’egiptologia a través de la informació periodística ( 1970-1975 ). Publicat en Información Arqueológica, 29, 1979. Pàg. 140-141.
 • The foundation date of Ibiza from the Egyptian scarabs found there. Publicat en Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, 14 (Acts of the First International Congress of Egyptology, Cairo, 1976 (Berlin 1979). Pàg. 87-94. Lamines III-IV.
 • El Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum (C.A.A.). Publicat en Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XV, 1979. Pàg. 232-233.
 • Recensió de Introducción elemental a la Escritura Jeroglífica Egípcia (Osca 1979), de Joaquín G. Lizana Salafranca. Publicat en Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XV, 1979. Pàg. 288-289.
 • Recensió sobre Estudio radiográfico de las momias egípcies del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (Madrid 1978), de Esteban Llagostera Cuenca. Publicat en Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XV, 1979. Pàg. 290-291.
 • Improntas de diez escarabeos egipcios de supuesta procedencia ibicenca. Publicat en Ampurias 41-42, 1979-1980. Pàg. 377-390.
 • Recensió sobre Eivissa cartaginesa (Barcelona 1975), de Miquel Tarradell i Matilde Font. Publicat en Ampurias 41-42, 1979-1980. Pàg. 566-568.

Extret de: El Professor Llorenç Baqués i Estapé (1935-1980) de Josep Padró. Publicat en Fonaments, Prehistòria i Món Antic als Països Catalans, 4, Barcelona 1984