Inauguració del nou Museu a Barcelona, amb una mostra de teixits Coptes, dins de la exposició “Extraordinàries !”

El fons (que és el més antic) de teixits coptes, es format per fragments de vestits, aixovars i dues túniques (segles III-XI) procedents de diferents excavacions a Egipte (1888-1920).

El nou Museu del Disseny de Barcelona, és el museu de les arts de l’objecte i del disseny, producte de la integració de les col·leccions dels Museus de les Arts Decoratives, el Museu de la Ceràmica, el Museu Tèxtil i de la Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques de la ciutat.

El museu conserva un fons de més de 70.000 objectes, abraçant des del segle IV aC fins l’actualitat.

Estrenat aquest passat 14 de desembre d’enguany, i allotjat l’edifici Disseny Hub Barcelona de la plaça de les Glories Catalanes de la capital de Catalunya. Es el conglomerat de diverses col·leccions d’antic de la ciutat, com ho son les:

Arts Decoratives
Col·lecció de ceràmica, mobiliari, vidre, carruatges, etc
Formada a partir del 1888, quan Barcelona va celebrar l’Exposició Universal i va prendre consciència de la seva tasca patrimonial, el fons de la col·lecció comprèn des de l’època baix-medieval fins al començament del segle xx, té un àmbit europeu i posa l’accent en les produccions espanyoles i catalanes.
Les col·leccions històriques apleguen diferents tipologies d’objectes i tècniques artístiques. Un dels grups més complets i rellevants és el de mobiliari, que reuneix des d’arquetes medievals fins a caixes amb calaixos, escriptoris renaixentistes i barrocs, cadiratges, llits, calaixeres catalanes, salons complets i diversos mobles representatius del Modernisme, el Noucentisme i l’art déco.
També destaca la col·lecció de vidre, amb peces catalanes esmaltades (segles xvi i xvii), la de rellotges personals (xvi-xix), la de bacines (xvi), la de retrats en miniatura (xviii-xix), la de carruatges (xviii-xix) i altres com les d’ivori, orfebreria, guadamassils i ventalls.

Arts Tèxtils i Indumentària Històrica
Col·lecció de teixits coptes i hispano-àrabs, tapissos, brodats, indianes i indumentària històrica.
Creada l’any 1883 gràcies al llegat de Francesc Martorell, ha augmentat amb importants col·leccions, com les de Josep Pascó (1914) i Lluís Plandiura (1932), i amb la donació d’Eusebi Bertrand (1981).
El fons més antic és el de teixits coptes, format per fragments de vestits, aixovars i dues túniques (segles iii-xi) procedents de diferents excavacions a Egipte (1888-1920). També es conserven teixits hispano-àrabs (xii-xv), alguns d’ells integrats en importants ornaments litúrgics de renom internacional, així com teixits gòtics, renaixentistes, barrocs i neoclàssics que servien per entapissar murs i mobles i com a indumentària civil i litúrgica. Cal destacar també els tapissos flamencs (xvi).
Així mateix, la col·lecció conserva altres tècniques tèxtils, com ara els brodats (xii-xix), i el fons d’indianes, que inclou estampats fabricats a Catalunya i França (xviii-xix), entre els quals hi ha alguns mocadors commemoratius. Les puntes al coixí i d’agulla procedeixen de centres productors europeus, incloent-hi els catalans, amb un notable conjunt de mantellines, llençols i estovalles.
El fons d’indumentària històrica (del segle xvii al 1920) conté peces de roba internacionals i espanyoles (xviii-xix), així com vestits modernistes i art déco catalans, la major part procedents de la gran donació de Manuel Rocamora (1969). Els complements com ara guants, barrets i calçat, i accessoris com bastons, ombrel·les, bosses i ventalls (xv-xx), hi estan ben representats. És igualment remarcable el conjunt de cotilles, polissons i mirinyacs.

Disseny de Producte
Col·lecció de mobles, llums, vehicles, recipients, etc

Disseny de Moda
Col·lecció de moda dels segles XX i XXI.

Disseny gràfic
Col·lecció de cartells, calendaris, capses, rètols i tota mena d’impresos i suports gràfics.

Arts Gràfiques
Col·lecció de matrius, tipografies, papers pintats, guardes de llibre, etc.

La inauguració s’ha fet amb l’exposició anomenada “Extraordinàries !” dins de la que podem gaudir d’una mostra de la seva col·lecció de teixits coptes. Us la recomano.

Museu del Disseny de Barcelona
Edifici Disseny Hub Barcelona
Pl.de les Glories Catalanes, 37-38
08018 BarcelonaTel. +34 932 566 800
museudeldisseny@bcn.cat
www.museudeldisseny.cat
facebook.com/museudeldisseny
twitter.com/museudeldisseny

El secret: En el seu fons hi ha una petita col·lecció d’amulets d’iconografia egípcia, de probable procedència d’Eivissa a les illes Balears, de unes 15 referencies.