arq.barcelona0024
.

Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona

Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Barcelona. 

 

 

nom
Amulet amb forma segell
mides
18 x 12 x 7
material
pasta color marró amb restes de vernís
procedencia
 
època/dinastia
 
referencies
 • Número d’inventari 9331.
comentaris
 • Porta un forat longitudinal
 • Necrópolis Puig des Molins, Eivissa
bibliografia
 • Baqués i Estapé Llorenç. Escarabeos egipcios de Ibiza. Ampurias 36-37 1974. pag. 87-146.
 • Padró, j. “ Escarabeos de Emporion”, a Miscelànea Arqueològica, II, Barcelona.
 • J.H.Fernández i J.Padró “ Amuletos de tipo egipcio del Museo Arqueológico de Ibiza”, Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza, nº 16, 1986
 • Padró i Parcerisa,J.” El deu Bes: Introducció al seu estudi”a Rev. Fonaments,I, Barcelona, 1978, pàg 19-41.
 • Magia y superstición en el mundo fenicio-punico. XXI jornadas de arqueologia fenicio-punica ( Eivissa, 2006). Treballs del Museu Arqueològic d´Eivissa i Formentera,nº 59.

 • J. Boardman, “ Escarabeos de piedra procedentes de Ibiza.” Catàlogos de Museo Arqueologico Nacional, nº 8 , Madrid, 1984.

 procedencia imatges
 • Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
 
  modificat  06/11/2008