arq.barcelona0068
.

© Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
nom
Porta amulet
mides
32 x 10 x 10 mm.
material
metall no ferric, argent o bronze
procedencia
 
època/dinastia
 
referencies
  • Número d’inventari 9101
  • Amb cap de lleó, representant a la deesa Sacmis, coornada amb un disc solar.
  • Paral.lelismes amb exemplars del Museo Arqueologic d’Eivissa, inventariats amb els números 252, 253 i 254, tots ells junt amb el que resenyem procedents del jaciment Evissenc de Puig des Molins.
  • De caracter egipticiant es tracta realment d’un amulet especificament punic o sard.
comentaris

      
Puig des Molins 253 –              Puig des Molins 254 –            Tomba 211 Haruga –   P.Molins 252

bibliografia

  • J.H.Fernandez i J.Padró. Amuletos de tipo egipcio del Museo Arqueologico de Ibiza. Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza, núm. 16 pags. 82-83. Làm. XVII
  • Janssen J. i Janssen Rosalind. Growing up and getting old in Ancient Egypt. London, Golden House Publications 2007.
  • Janssen, Jac J. / Janssen, Rosalind M.: A Cylindrical Amulet Case: Recent Investigations, Gamer-Wallert, Ingrid / Helck, Wolfgang : Gegengabe. Festschrift für Emma Brunner-Traut, Tübingen 1992, 157 – 165
  • Petrie. Amulets pag. 29-30 lám.XIX
 procedencia imatges
© Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona 
 
  modificat  01/06/2008