arq.barcelona0097
.

©Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona.
nom
Amulet ull Udjat
mides
57 x 37
material
Pasta vidrada
procedencia
època/dinastia
VI IV aC.
referencies
 • Número d’inventari 286.
 • número segons (1): 07.20
 • número segons (4): B12
comentaris
 • Horus, per venjar la mort del seu pare, va declarar la guerra a Seth. Horus va vèncer, però en la contesa va perdre un ull.
 • El amulet en forma d’ull, Udjat, sembla haver estat d’ús universal en totes les èpoques. Els egipcis el portaven per aconseguir-ne una vista sana i protecció.
 • Es considera que quan el Udjat es l’esquerra es l’ “Ull d’Horus” quan es el dret estem parlant de l’ “Ull de Re”
 • Classificació segons Petri com amulet: Similars o Homopoeic.
bibliografia
 1. Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
 2. Padro i Parcerisa Josep. Los escarabeos de Emporiom a miscelanea Arqueologica XXV Aniversario de los cursos Internacionales de prehistoria y Arqueologia en Ampurias (1947-1971), tomo II, Barcelona 1974, pp 113-125
 3. Lopez Grande maria Jose. Acerca de los materiales Egipcios y de tipo Egipcio hallados en el Noroeste peninsular y en la region occidental del languedoc. BAEE número 3. pag 194
 4. Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978
 5. Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
 6. Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
procedencia imatges
 • Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona
  modificat  01/05/2013