arq.barcelona0146
.

©Museu Arqueològic de Catalunya – Barcelona

©Museu Arqueològic de Catalunya – Barcelona
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Arqueologic de Catalunya – Barcelona.
 • reproducció de la forma de l’escarabat piloter (Scarabeus sacer) (coleópter de la familia dels escarabeidos)
 • en egipci s’enomenava KHEPERER, fou associat a la idea de resurrecció dels morts.
 • Khepri, deu associat, divinat primordial d’Heliòpolis.
 • Des de la dinastia XIII, l’escarabeu del cor, era l’amulet que es col.locava en el lloc del cor en la momia.
 • A partir de l’imperi Nou, fou inscrit al capitol XXX B del llibre dels Morts.
nom
escarabeu
mides
16 11.5 x 9
material
Diaspro verd clar
procedencia
època/dinastia
V-IV aC.
referencies
 • Procedent d’Empuries
 • Descobert a les excavacions oficials de 27/08/1908 a la platja est de la neopolis a 1,5 metres de profunditat.
comentaris
 • Número inventari 269
 • Segons la publicació de J.Padro 07.04
bibliografia
 • Gandia, Emili. Diaris d’Empúries per Emili Gandia: campanyes dels anys 1908 i 1909. ( introducció de Ripoll i Perelló Eduard).Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barceloba 1980.
 • Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985.
 • Padro i Parcerisa Josep. Los escarabeos de Emporiom a miscelanea Arqueologica XXV Aniversario de los cursos Internacionales de prehistoria y Arqueologia en Ampurias (1947-1971), tomo II, Barcelona 1974, pp 113-125
 • Lopez Grande Maria Jose. Acerca de los materiales egipcios y de tipo egipcio hallados en el noroeste peninsular y en la region occidental del languedoc.Boletin de la asociación española de egiptologia. Volumen homenaje al rev.P.D.Benito Celada Abad. Número 3. 1991.pag.194-204
 • Almagro Gorbea Martín, Graells i Fabregat Raimon. Escarabeos del Noreste de Hispania y del sur de la galia. Catálogo, Nuevos ejemplares e interpretacions. 2011. Lvcentvm. Anales de la universidad de Alicante XXX.
procedencia imatges
 • Museu Arqueològic de Catalunya – Barcelona
  modificat  21/05/2013