artsdeco0013
.
Propietat de Museu de les Arts Decoratives de Barcelona
  • Aquesta obra forma part del llegat Emili Cabot i Rovira i pertany al fons del Museu de les Arts Decoratives de Barcelona.
nom
esfinx
mides
11 x 5 x 13 mm
material
Pasta vidrada
procedencia
època/dinastia
IV-III aC.
referencies
  • Col.lecció descrita per en Sebastiá Bartrina a partir de les fotos i les facilitats donades per en Francesc de paula  Bofill, conservador de l’antiga seu del Museo al palau de al Virreina de Barcelona.
  • Sembla ser que tota la col.leccio procedeix d’Eivissa.
comentaris
  • Número 29822 d’inventari general.
bibliografia
  1. Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978.
  2. Bartina Sebastian. Piezas egipcias en el Museo de la Virreina. San Jorge. 30, 1958.Diputación Provincial de Barcelona, pp 36-41
  3. Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne, Barcelona 2001
  4. López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de les Arts Decoratives de Barcelona
modificat  28/10/2014