artsdeco0014

.

 

Propietat de Museu de les Arts Decoratives de Barcelona

 • Aquesta obra forma part del llegat Emili Cabot i Rovira i pertany al fons del Museu de les Arts Decoratives de Barcelona.
nom
Patec Panteo
mides
27 x 12 x 8 mm
material
Faiença amb tonalitat verda
procedencia
època/dinastia
IV-III aC.
referencies
 • Col.lecció descrita per en Sebastiá Bartrina a partir de les fotos i les facilitats donades per en Francesc de paula  Bofill, conservador de l’antiga seu del Museo al palau de al Virreina de Barcelona.
 • Sembla ser que tota la col.lecció procedeix d’Eivissa.
comentaris
 • Número inventari 29737/2
 • Dins d’un collaret amb un deu Bes  que te el número 29740 de l’inventari general del museu de la Virreina
 • Els Patecs Panteos, es confonen en ocasions amb Bes. Estaven associats a altres divinitats com Isis i Neftis, per potenciar el seu poder profilàctic.
  Nans deformes, com embrions humans, fills de Ptah. Deïtats menors protectores dels artesans, orfebres, escultors, metal·lúrgics i navegants, per exemple.
  Podríem considerar els equivalents egipcis dels Cabiros fenicis i grecs. Aquests en realitat eren déus protectors d’origen frigi (són almenys 2), fills de Hefaistos i Cabira.
  Eren representats amb els instruments propis dels ferrers.
  Classificació segons Petri com amulet Sekhar: Déus o teofòrics.
  Tipus 176 amulets de déus (que evoquen el poder d’una deïtat específica)
bibliografia
 1. Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978.
 2. Bartina Sebastian. Piezas egipcias en el Museo de la Virreina. San Jorge. 30, 1958.Diputación Provincial de Barcelona, pp 36-41
 3. Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne, Barcelona 2001
 4. Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Texas.
 5. Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
 6. López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de les Arts Decoratives de Barcelona
modificat  28/10/2014