montserrat0003
.
 Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic
 • Es tracta de una tauleta policromada dedicada a Osiris i Neftis per la dama anomenada Tamiu, Cantora d’Amón. Trobada en una sepultura amb dubtes sobre el seu us.
nom
 Tauleta
mides
 27 x 16,7 x 1 cm
material
 fusta  estucada i pintada
procedencia
època/dinastia
 Període Ramèssida Imperi Nou (XIX -XX dinastía)
referencies
 • Número 581.005, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
comentaris
 • A la tauleta pintada es veu a Osiris sentat mirant cap a la dreta, porta la tiara o corona atef i a les mans el ceptre hegat i el sejem, a la part de dalt en els jeroglifics, diu, (Osiris senyor de l’eternitat, senyor de les dos terras).
 • Darrera hi es la deesa Neftis que porta a les mans el ceptre uas.
 • En front hi es la figura adorant de la que es creu es la titular d’aquesta tauleta, o part de una caixa.
 • Aquesta no es altre que l’identificada segons el jeroglifics con ( La cantan d’Amón, Tamiu cheri, justa veu.) Aquest ultim conjunt es podria traduir com gata petita o gateta.
bibliografia
 • Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
 • Dalmau i Ribalta, Bernabe, fotografies : Orozco i arxiu Everest, El Monasterio de Montserrat, Colección Iberica, Editorial Everest, 1986
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997
 • La Col.lecció Egípcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació de Javier Uriach i Jaume Vivó, Barcelona 2008. editat per el Museu de Montserrat i la Societat Catalana d’Egiptologia.
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 modificat 29/11/2005